คณะผู้บริหาร
MAHBOONKRONG
 
 
 
คุณศิริชัย บูลกุล
ประธานกรรมการการบริหาร
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
  - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 ในปี พ.ศ.2524
  - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในปี พ.ศ.2525
  - มหาวชิรมงกุฏ ในปี พ.ศ.2527
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในปี พ.ศ.2527
ประสบการณ์
  - สมาชิกวุฒิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2522-2543 ติดต่อกัน 21 ปี
  - กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
 
 
คุณพิบูล ลิมบิวิวัฒน์กุล
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 
 
 

 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved