ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 
ค่าเอกสารชุดสมัคร 300 บาท
พร้อมรับสินค้าสมนาคุณ คู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยในการขาย ช่องทางการสมัครมีดังนี้
   1. สมัครด้วยตนเองที่แคชเชียร์บริษัท มาบุญครอง จำกัด
   2. สมัครผ่านนักธุรกิจมาบุษครอง
   3. สมัครผ่านระบบออนไลน์
 
กรอกข้อมูลการสมัคร
   แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ หรือสถานทีที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครสมาชิกฯ หรือผ่านทางนักธุรกิจมาบุญครอง ที่มีบัตรและรหัสนักธุรกิจแสดง
 
ยื่นเอกสาร
   สามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกกับมาบุญครองได้ที่ แคชเชียร์บริษัท มาบุษครอง จำกัด
 
บัตรสมาชิก/นักธุรกิจ มาบุญครอง
   โปรดแสดง บัตรสมาชิก/นักธุรกิจหรือแจ้งรหัสทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้ากับ มาบุญครอง หรือติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง

 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved