ผลิตภัณฑ์มาบุญครอง

  • ผงซักฟอกศิริชัย

    Item Preview รายละเอียดสินค้า

    ผงซักฟอกชีวภาพสูตรเข้มข้น ตราสิริชัย

       ผงซักฟอกชีวภาพสูตรเข้มข้น ตราสิริชัย ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขีวภาพผสมผสานระหว่างประเทศ เยอรมนี กับไต้หวันได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และยังได้รับการรับรองมาตรฐานชีวภาพสิ่งแวดล้อมโลกจากกระทรวงพาณิชย์ไต้หวัน ไม่มีสารเคมีตกค้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น สารเบนซินหรือสารโซเวนท์ ไม่มีสารเรืองแสง ฟอสเฟตต่ำ ฟองน้อย และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง
       ผงซักฟอกชีวภาพสูตรเข้มข้น ตราสิริชัย เป็นผงซักฟอกอัจฉริยะในการซักล้าง ให้ความสะอาด ให้ความประหยัดให้สิ่งแวดล้อมที่ดี และสุขภาพจิตดี


 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved