คำถามที่พบบ่อย
 

หากท่านเป็นสมาชิกของมาบุญครองอยู่แล้ว สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์ธุรกิจทุกสาขา
2. สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Ewalet
หากท่านยังไม่มีรหัสสมาชิก ทางบริษัทแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อซื้อสินค้า

การสมัครสมาชิกกับบริษัท มาบุญครอง จำกัด ท่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษและส่วนลดอื่นๆอีกมากมาย การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ธุรกิจของมาบุญครองด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านนักธุรกิจมาบุญครอง

การเริ่มต้นธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันจากบริษัทที่ท่านเป็นทั้งเจ้าของสินค้าและเจ้าของธุรกิจ ซี่งจะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุด โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของบริษัท มาบุญครอง จำกัด ที่เปรียบเสมือนบริษัทแม่และตัวท่านเป็นเสมือนบริษัทลูก นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ จะคอยสร้างระบบช่วยเหลือและสนับสนุนให้ท่านเติบโตและมีผลกำไรมากที่สุด ดังนั้นนักธุรกิจมาบุญครองจึงมีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความเสี่ยง สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีความมั่นคงในระยะยาวจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค

กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของเรา โดยทันทีที่เราได้ส่งต่อแนวคิดทางธุรกิจและความประทับใจในตัวสินค้า ไปยังบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคย เครือข่ายนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งอาจเริ่มจากคนเพียง 1-2 คนเท่านั้น และต่อจากนี้ไปเครือข่ายจะเติบโตทวีคูณ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องชักชวนคนจำนวนมาก แต่ดูแลและสร้างแนวคิดของเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจเป็นลำดับขั้น จุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจะสามารถขยายผลให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล และความสำเร็จแก่ผู้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ

รายได้จำนวนมากที่นักธุรกิจจะได้รับนั้นมาจากส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีก เพราะฉะนั้น เงินจำนวนนี้จะถูกนำมาปันผลคืนกลับสู่นักธุรกิจมาบุญครอง โดยสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ บริษัทมีสินค้าคุณภาพดี และราคาไม่แตกต่างกับสินค้าในช่องทางค้าปลีก ดังนี้นสมาชิกมาบุญครองทุกคนสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาไม่สูง และได้เงินปันผลกลับคืน

Upline คือ ผู้แนะนำ ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในธุรกิจ เพราะจะเป็นผู้แนะนำวิธีทำงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัท มาบุญครอง จำกัด ให้ท่านได้รู้จัก ดังนั้น การพิจารณาเลือกผู้แนะนำของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อท่านเลือกผู้แนะนำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผู้แนะนำได้
Downline คือ ผู้ที่สมาชิกหรือนักธุรกิจได้ไปแนะนำและสมัครเป็นสมาชิกต่อจากสมาชิกหรือนักธุรกิจผู้นั้น

ตาม พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง สมาชิกบริษัทขายตรงทุกบริษัทสามารถลาออกจากการเป็นนักธุรกิจ และสมาชิกได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการลาออก ทั้งรหัส และจากเงื่อนไขของบริษัท มาบุญครอง จำกัด หากท่านมีความประสงค์จะสมัครใหม่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
- หากต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกท่านจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่ลาออก)

 

 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved