ปรัชญาการทำงาน
MAHBOONKRONG
 
   สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงทางธุรกิจ ด้วยการสร้างสถาบันธุรกิจเครือข่าย สร้างฐานการกระจายสินค้า ขยายสมาชิกทั่วประเทศโดยการเปิด MOBILE หรือ CENTER จังหวัด เปิดโอกาสและกระจายรายได้ให้ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสทางธุรกิจทางสังคมและพัฒนาองค์กรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถสู่ระบบสากล พัฒนาระบบให้ทันสมัยและล้ำหน้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภัณฑ์ ให้การสนับสนุนสมาชิก ในการจัดประชุมและขยายตลาด สร้างภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ดีต่อธุรกิจและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง
 
 
 
 

 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved